Nova pridobitev služb zaščite in reševanja v MOL

Dve leti in pol je minilo od ideje do realizacije projekta – zasnova in izdelava vozila za podporo vodenju.


Spomladi 2006 je bila s strani OZRCO MOL izražena pobuda o vozilu z opremo za nudenje informacijske in komunikacijske podpore izvajalcem raznih gasilskih in reševalnih aktivnosti. Pobuda je v skladu z odločitvijo o prenosu dela nalog civilne zaščite na prostovoljne gasilske enote v MOL iz leta 2003. 

Osnovna naloga je zagotavljanje komunikacijske in informacijske podpore enotam na terenu. To nalogo smo do sedaj, kadar je šlo za posredovanje na območju MOL, opravljali v centrali GBL. Praksa je pokazala, da prihaja v posameznih primerih do slabše kvalitete radijskih zvez. Kadar smo delovali izven področja MOL, pa smo podporo pri komunikaciji izvajali s pomočjo komunikacijskega kovčka običajno iz razpoložljivega GVM. Gre za vozilo, ki predstavlja živčevje posredovanja ob dogodkih, kjer posreduje večje število gasilskih in drugih enot. 

Seveda pa vozilo samo po sebi ne pomeni nič brez usposobljene in »prave« posadke. Po zaključeni investiciji od ideje do izvedbe nas zdaj čaka naslednje dejanje. Nabor in usposabljanje članov enote za podporo vodenju. 

Kaj več o samem vozilu pa v izdaji Ljubljanskega Gasilca! 

Poveljnik GZL: 
Cveto Šumec

Priponke:
Ni priponk.