Nadaljevalni tečaj za gasilca

V skladu z razpisom za izobraževanje in usposabljanje v letu 2014 vas obveščam, da bo sprejemno testiranje iz vsebine osnovnega tečaja za gasilca za vse prijavljene kandidate in kandidatke za pristop k NTG, v sredo, dne 26. 2. 2014 ob 17:00 v prostorih gasilskega doma PGD Vižmarje Brod.

Opravljen test je pogoj za pristop k NTG.

Komisija za izobraževanje
Matjaž Šušteršič

Priponke: