Odpravljanje posledic vremenske ujme - zahvala in navodila

 

Spoštovani kolegi!

Izraziti vam želim iskreno zahvalo in spoštovanje za vse delo, katerega opravljate ob odpravljanju posledic vremenske ujme.

 

Ob tem še nekaj kratkih obvestil oziroma napotkov:

• račune iz naslova prehrane shranite, povračilo bo zagotovljeno naknadno

• poškodbe opreme evidentirajte, račune iz naslova odprave okvar in poškodb shranite, povračilo bo zagotovljeno naknadno

• shranite račune za nakup goriva

• za refundacije plač zaposlenih bo razposlan obrazec, pristojen za podpis le tega je poveljnik matične enote

• pristojen za podpis obrazca za refundacijo za člane poveljstva GZL in EPV je poveljnik GZL

Srečno, pazite nase!

 

S spoštovanjem!

Cveto Šumec
Poveljnik GZL

Priponke: