Velika požarna ogroženost razglašena za celotno državo

Z dnem 5.8.2013 je za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V naravnem okolju je prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje ter Policija bodo v času razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajale poostren nadzor.

Priponke:
Ni priponk.