Razpis kandidacijskega postopka

Pozdravljeni, 

skladno z Statutom GZL in Pravilnika o kandidacijskem postopku kandidacijska komisija objavlja:
Razpis kandidacijskega postopka s prilogami.

Rok za oddajo je do srede, 14.02.2018 do 24.00 ure na e-naslov:

info@gasilskazveza-lj.si ali dostavite osebno v času uradnih ur v zaprti kuverti z pripisom " za kandidacijsko komisijo ne odpiraj"

Predsednik kandidacijske komisije GZL
Matej Močnik 

Priponke: