MESEC POŽARNE VARNOSTI 2014 - SEKTORSKA VAJA NA OŠ JANEZA LEVCA

V sredo, 5. novembra 2014, ob 10.30 uri smo naposled le izvedli sektorsko vaja na OŠ Janeza Levca, šoli, katero obiskujejo otroci s posebnimi potrebami.

Vaja je bila predvidena za 22. oktober 2014, vendar smo le-to morali prestavili zaradi katastrofalnih vremenskih razmer in odprave posledic, ki so nastale po poplavah v mestni občini Ljubljana.

Vaja je, še v okviru oktobra, meseca požarne varnosti, katerega letošnja osrednja tema je bila posvečena prav ljudem s posebnimi potrebami, potekala pa je pod geslom »KO ZAGORI, POMOČ POTREBUJEMO VSI«, organizirala komisija za gasilsko preventivo pri GZL, v sodelovanju s poveljstvom sektorja Sever.

Predpostavka vaje:

OŠ Janeza Levca je namenjen vzgojno-varstveni in izobraževalni dejavnosti in se nahaja na naslovu Dečkova ulica 1B, Ljubljana. Objekt se nahaja v operativnem območju PGD Tomačevo-Jarše. Velikost objekta je cca. 35 x 30 metrov. Šolo obiskuje 120 učencev, ki so invalidni ali kako drugače hendikepirani, ter 30 zaposlenih (učitelji in tehnično osebje).

Objekt je bil zgrajen leta 1973 in ima prostore v štirih etažah: klet, pritličje s telovadnico, 1. nadstropje, 2. nadstropje, podstrešje. Vsaka etaža naj bi bila svoj požarni sektor, okoli šole pa je varovana ograja.

Do požara je prišlo med poukom praktičnega usposabljanja v mizarski učilnici v kleti. V neposredni bližini oz. v kletni etaži je tudi kovinarska učilnica, toplotna postaja ter kuhinja. Dim je zajel vse kletne prostore in se po stopnišču širil v zgornje prostore.

Izvedba evakuacije in vaje:

Ob 10.30 učiteljica obvesti ravnateljico, da je v njeni učilnici prišlo do požara. Ravnateljica takoj sproži alarm, odredi evakuacijo iz objekta in preko telefonske številke 112 prijavi dogodek na Regijski center za obveščanje (ReCO). Ravnateljica naroči hišniku, naj izklopi vse energetske vire.

Glede na lokacijo požara učitelji v posameznih razredih določijo evakuacijsko pot ter vse učence razporedili v kolono. V prvem in drugem nadstropju so se učitelji z učenci skladno z navodili umikali hkrati po levi in desni strani stopnišča. Učitelj je moral učilnico zapustiti zadnji, s seboj je moral imeti dnevnik.

Razredi s poukom v pritličju in telovadnici so se evakuirali skozi glavni vhod.  Razredi s poukom v kleti, učitelji, in tehnično osebje šole so se skladno z navodili umikali  po levi in desni strani stopnišča v pritličje in skozi glavni vhod na zbirno mesto.  Med učenci so tudi otroci na invalidskih vozičkih, zato je vse še bolj oteženo.

Učenci so skupaj z učitelji zapustili stavbo šole ter se zbrali na zbirnem mestu, kjer so učitelji ugotovili številčno stanje evakuiranih otrok ter o tem obvestili osebo, zadolženo za gašenje začetnih požarov in vodenje evakuacije ter ravnateljico. Ugotovili so, da pogrešajo štiri učence in tri učiteljice. Eden izmed teh učencev je sodeloval pri usposabljanju v mizarski delavnici.

Ob 10.31 PGD Tomačevo –Jarše prejme obvestilo oz. poziv za izvoz, kateri zahteva tudi aktivacijo sektorskega poveljnika.

Po prihodu na kraj dogodka in po ogledu situacije vodja intervencije zaprosi za pomoč in o tem obvesti sektorskega poveljnika, ki odredi aktivacijo vseh enot sektorja Sever.

Ob 10.37 uri vse enote sektorja Sever prejmejo poziv za izvoz na intervencijo. Aktivirani so bili tudi člani oz. enota PNMP sektorja Sever.

Delovne točke z prikazi:

Po zaključku operativnega dela vaje so enote pripravile delovne točke in izvedle prikaz gašenja, gasilskih veščin, opreme in vozil. Prikaz je bil opravljen na obeh zunanjih dvoriščih in tekaški stezi.

Izveden je bil prikaz maščobnega uzbuha in pravilnega gašenja, gorenje in gašenje plinske jeklenke, gašenje z vedrovko, gašenje goreče hiše ter oskrba ponesrečenca.

Učenci in zaposleni so za gasilce pripravili vodo, čaj in kavo, da so se malo okrepčali.

Analiza vaje:

Po končani vaji je bila izvedena analiza le-te, pri kateri so sodelovali vodja intervencije, vse vodje enot oz. društev, vodstvo šole ter ocenjevalci. Skupna ocena vaje je bila, da so bili vsi elementi vaje izvedeni zelo uspešno.

Elaborat vaje in samo vajo je pripravil Matej Močnik, član Komisije za preventivo pri GZL.

Iskrena hvala vsem članicam in članom, sodelujočim enotam, poveljstvu, poveljniku sektorja Sever Bojanu Rožmanu, ocenjevalcem , učencem, zaposlenim, vodstvu OŠ Janeza Levca, predvsem pa     ge. Ireni Virant in vodji DE ge. Janji Seles, ki sta omogočili izvedbo vaje.

 

 

Prispevek: Matej Močnik

Foto: Matej Močnik & Irena Virant & Mateja Breznar

 

 

 

 

 

Priponke:
Ni priponk.