Proslava 90 letnice PGD Kozarje in prevzem novega vozila

Na proslavi 90-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Kozarje so se zbrale gasilke in gasilci sektorja Vič Gasilske zveze Ljubljana, sosednjih društev Podsmreka in Dobrova in pobratenega društva Vače. Pozdravili so nas: tov. Lojze Levičnik, predstavnik Gasilske brigade Ljubljana, tov. Maks Zupančič, predsednik Gasilske zveze Ljubljana, mag. Robert Kus, vodjo oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne občine Ljubljana in tov. Vinko Keršmanc, član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Kratko kronološko predstavitev delovanja društva je podal predsednik tov. Matej Zalaznik.

Na pobudo vaščanov vasi Kozarje in Podsmreka, predvsem pa na pobudo tovariša Lenasija je bila pred 90 leti ustanovljena Prostovoljna gasilska četa Kozarje-Podsmreka. Združevala je vaščane Kozarij in Podsmreke. Že takoj po ustanovnem občnem zboru, ki se je vršil 23.06.1923 leta v gostilni pri »Birtu«, lastnice Antonije Vrhovec, so pričeli z zbiranjem sredstev za nakup vodne črpalke. Naslednje leto (1924) so vodno črpalko kupili na Češkem. Prevažali so jo s konjsko vprego, kmalu je bila predelana na električni pogon. Leta 1925 so motor zamenjali z bencinskim na vodno hlajenje, vendar se je kljub dobremu delovanju črpalka morala umakniti napredku tehnike. Danes si jo je mogoče ogledati v gasilskem muzeju v Metliki. Leta 1957 je prišlo do ločitve v dve samostojni društvi, v Kozarjah in v Podsmreki.

Stari gasilski dom se je moral zaradi izgradnje ljubljanske obvoznice umakniti. Z novim gasilskim domom, ki smo ga svečano predali v uporabo leta 1981, so se precej izboljšali delovni pogoji. Poleg naše osnovne humane prostovoljne dejavnosti – pomagati občanom v primeru požarov, poplav in drugih nesreč – redno skrbimo za posodabljanje opreme in strokovno usposabljanje članstva na tečajih ter praktičnih vajah. V društveno delo vključujemo pionirje in mladino, člane in nekaj članic. Smo sestavni del Javne gasilske službe mesta Ljubljane, ki poleg Javnega zavoda Gasilska brigada vključuje 35 prostovoljnih gasilskih društev. Požarni okoliš, ki ga naše društvo pokriva, obsega površino 856ha, kjer danes živi blizu 5000 prebivalcev.

Kot društvo II. kategorije smo opremljeni z gasilnim vozilom s cisterno GVC-16/25, vozilom za prevoz moštva GVM-1 in na proslavi svečano prevzetim manjšim poveljniškim vozilom PV-1, FORD RANGER 3,2 TDCI. Po Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot nam tako vozilo ne pripada, zato smo nakup vozila financirali iz lastnih sredstev. Svetlobno zvočno opremo in novo radijsko postajo pa krijejo sredstva iz proračuna Mestne občine Ljubljana. Vozilo bo v prvi vrsti namenjeno za vleko priklopnikov s čolnom, prenosne motorne črpalke in novega priklopnika z opremo za reševanje ob poplavah, ki ga bomo izdelali še v tem letu. Blagoslov vozila je opravil pater Marjan Čuden.

Najzaslužnejši člani so bili nagrajeni s priznanji Gasilske zveze Ljubljana in Gasilske zveze Slovenije. Spominske društvene plakete pa so prejeli visoki gosti, društva in večji donatorji. Venček plesov v starih gasilskih uniformah je zaplesala folklorna skupina Židan parazol z Viča. Napovedovalka Maja pa je svečanost zaključila z verzom pesnika Otona Župančiča: »NE BOJ SE ZA POMOČ, MI BDIMO DAN IN NOČ!«

Priponke: