Obnova Doma gasilcev PGD Tacen

Pred dvema letoma smo se v PGD Tacen dogovorili, da bomo uredili tako okolico doma, kot tudi samo zunanjost objekta. K obnovi smo pristopili fazno in tako v letu 2012 že zamenjali garažna vrata, za kar smo morali zgraditi tudi manjši cca.10 m2 velik prizidek, uredili ograje proti sosedu, na novo asfaltirali in povečali ploščad pred samim domom, ter zgradili manjši 30 m2 velik objekt, ki je namenjen priročnemu skladišču, ki se enkrat letno spremeni v oder za veselico. 
Dela smo nadaljevali v letošnjem letu, ko smo po daljšem usklajevanju z MO Ljubljana, ki je 30% solastnik objekta, pripravili razpis, na podlagi katerega smo izbrali izvajalca del. Tako smo v zadnjih dveh mesecih na celotnem objektu zamenjali vso zunanjo stavbno pohištvo (32 oken in dvoje vrat), ter objekt toplotno izolirali in izvedli novo fasado s coklom, kot jo prikazuje slika. Istočasno smo poskrbeli za zamenjavo zunanje razsvetljavo, zamenjali vse okenske police, izvedli nove strelovode, poskrbeli za naslon za postavitev gasilske lestve za izvedbo vaj in še kup drugih malenkosti. V samem domu pa bosta v naslednjih dneh zamenjani tudi obe elektro omarici.
Sam obnovljen objekt bomo neformalno prevzeli 24.avgusta 2013 zvečer, ko že tradicionalno pripravljamo Tacensko gasilsko veselico, na kateri nas bodo tudi letos zabavali Veseli Begunjčani.

Primož Burgar

Priponke:
Ni priponk.