Kandidatna lista 2018 - 2023

Spoštovani,

skladno s Statutom GZL, Kandidacijskim pravilnikov ter razpisom kandidacijskega postopka kandidacijska komisija objavlja:
 
- listo kandidatov za posamezne funkcije v GZL
- listo kandidatov za organe GZL
- listo kandidatov za komisije GZL
 
Posamezni kandidati imajo ob imenu in priimku * kar pomeni, da v primeru izvolitve kandidata za omenjeno funkcijo ne morejo kandidirati za kandidata v posamezni komisiji. 
 
Članstvo v organih (NO in  Svet) ni združljivo s članstvom v komisijah zaradi nalog in pristojnosti omenjenih dveh organov.
 
Kandidate za Predsednika in Poveljnika pozivamo, da predstavijo članicam (PIGD, GD, PGD) vizijo in razvoj GZL za mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa. 
 
Predsednik kandidacijske komisije
Matej Močnik
 
Priponke: