Sestava kandidacijske komisije

Obvestilo vsem članicam GZL.

UO GZL je na svoji 35. redni seje soglasno potrdil predlagane člane za kandidacijsko komisijo GZL za mandatno obdobje 2018-2023.

V torek 30.01. se je na prvi seji sestala kandidacijska komisija, ki je pripravila izhodišča za nadaljnje delo in časovnico opravil.


Sestava kandidacijske komisije za mandatno obdobje 2018-2013:

Iztok ZAJC sektor zahod
Franci KOPAČ sektor zahod
Robert OKORN sektor jug - tajnik
Matic PANCE sektor jug - namestnik predsednika
Lojze JEŽ sektor vzhod
Alojz LEVIČNIK sektor vzhod
Matej MOČNIK sektor sever - predsednik
Matjaž ČIBEJ sektor sever

Razpis kandidacijskega postopka in vse potrebne obrazce boste prejeli v prihodnjem tednu izključno s strani kandidacijske komisije in z e-poštenega naslova GZL.

Predsednik kandidacijske komisije GZL
Matej MOČNIK

Priponke:
Ni priponk.