POSVET O IZVAJANJU EVAKUACIJE IN INTERVENCIJSKIH POTI »ZA ŠOLE IN VRTCE«

V četrtek dne: 09.11.2017 je komisije za preventivo Gasilske zveze Ljubljana v prostorih Gasilske brigade Ljubljana organizirala; Posvet o normativnih in praktičnih zahtevah za izvajanje evakuacije iz objekta ter  intervencijskih poteh.  Posvet je bil namenjen za predstavnike  vrtcev v okviru Mestne občine Ljubljana. Udeležili so se ga pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, odgovorne osebe za začetno gašenje in izvajanje evakuacije in odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Program posveta:

Uvodni pozdrav:
Predstavnik gasilske zveze Ljubljana

Normativne zahteve:
Milivoj Dolščak, glavni republiški inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Osnovne lastnosti ter vrste evakuacije:
Aleš Jug – komisija za preventivo

Praktični primeri izvajanja evakuacij s prikazom računalniških simulacij evakuacije:
Marcel Kalan – komisija za preventivo

Intervencijske poti in površine za gasilska vozila:
Iztok Zajc – Gasilska brigada Ljublja

Vloga in pomen gasilcev pri izvajanju evakuacije:
Matej Močnik – komisija za preventivo

Praktični napotki za izvajanje evakuacije iz vrtca:
Iztok Zajc – Gasilska brigada Ljubljana

Razprava in zaključek posveta

Primeri dobre prakse pa pokažejo, da v nekaterih objektih vajo evakuacije izvedejo tudi nekajkrat letno. Vajo pripravijo in realizirajo v sodelovanju z lokalno gasilsko enoto ali samostojno.

Udeleženci so pozdravili predlog za organiziranje podobnih posvetov, izrazili nekaj vsebin, ki jih bo komisija v bližnji prihodnosti poskušala realizirati. Komisija za preventivo Gasilske zveze Ljubljana si bo tudi v bodoče prizadevala za povezovanje z vzgojno izobraževalnih ustanov in lokalnimi gasilskimi enotami z namenom sodelovanja in zagotavljanja varnosti v objektu.

 

Matej Močnik Komisija za preventivo, Gasilska zveza Ljubljana

Priponke:
Ni priponk.