Posvet CO - GZL

Ena od večkrat omenjenih tematik v zadnjem času je nedvomno ogljikov monoksid. Gre za brezbarven, gorljiv in zelo toksičen plin brez vonja s kemijsko formulo CO. Ogljikov monoksid je glavni produkt nepopolnega zgorevanja ogljika in spojin, ki vsebujejo ogljik. V običajnih pogojih je redkejši od zraka in se zbira v zgornjih plasteh tudi v prostorih. Če zastrupitev povzroči izgubo zavesti, se količina vdihanega ogljikovega monoksida poveča, zaradi tega pa se tudi občutno poveča smrtnost.

V Slovenije je iz leta v leto več primerov zastrupitve s CO – ki ga imenujemo tudi tihi ubijalec. Nekaj zastrupitev je smrtnih, še več pa je tistih, ki se jih sploh ne zavedamo. Vemo le, da nas v stanovanju pogosto boli glava, smo utrujeni, ne pomislimo pa, da je razlog morda prav v ogljikovem monoksidu.  

V skladu s Pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/2013) morajo biti po 1. 1. 2017 vsi bivalni prostori z nameščenimi malimi kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka, opremljeni z javljalniki CO. Če nismo seznanjeni s pravilnimi ukrepi v primeru sprožitve zvočnega alarma, lahko z napačnim posredovanjem ogrozimo svoje življenje in življenje oseb, ki se zadržujejo v prostoru s povečano koncentracijo CO. Zato je Komisija za preventivo  GZS pripravila smernice za ukrepanje v primeru aktiviranja zvočnih signalov alarma na javljalnikih ogljikovega monoksida (CO). Le te so dostopne tudi na spletni strani: http://www.gasilec.net/postopki-v-primeru-aktiviranja-javljalnikih-ogljikovega-monoksida-co.

Z namenom ozaveščanja in širjenja znanja je komisija za preventivo Gasilske zveze Ljubljana v sodelovanju z Gasilsko brigado Ljubljana v četrtek, 06.04.2017 pripravila posvet  na temo CO.  Posvet je  bil namenjen poveljnikom društev in njihovim namestnikom, ter osebam, ki so v društvih pristojni za tovrstno tematiko.

Teoretični del posveta je bil  izveden v predavalnici GBL, praktične delavnice in prikaz nevarnosti CO pa prav tako na lokacijah GBL. 

 

Namen in cilj posveta je bil seznaniti kako prepoznati zastrupitve in kako se zaščititi da do nje ne bi prišlo. Pravilna postavitev javljalnikov CO, predstavitev ogljikovega monoksida - 
viri nastajanja in škodljivosti.  Predstavljene so bile naprave za odkrivanje monoksida in ukrepanje gasilcev ter reševalcev. Podane so bile praktične usmeritve in dobra praksa na tem področju.

PRAKTIČNE DELAVNICE

V sklopu posveta so bile izvedene tudi 4 delavnice, kjer je bil namen na praktičnih primerih prikazati tisto, kar je bilo predstavljeno v predavalnici. Za vse delavnice je bila izvedena ocena tveganja, po kateri je bilo določeno, da demonstratorji vaje izvajajo z izolirnim dihalnim aparatom. Vsaka skupina opazovalcev pa je bila opremljena z javljalnikom CO, ki je opozarjal na nevarnosti. Varnost je namreč vedno na prvem mestu. 

S prvo delavnico se je prikazalo delovanje in pomen javljalnika ogljikovega monoksida. V stekleno zaprto komoro je demonstrator odložil tlečo dišečo paličico. Taje  med tlenjem sproščala veliko CO. V isti posodi je bil javljalnik, ki je na zaslonu prikazal vrednost CO. Podoben poizkus se je kasneje ponovil tudi s svečko, papirjem,  stiroporom ter ogljem. Poizkus je pokazal hiter porast koncentracij ogljikovega monoksida in aktiviranje javljalnika.

 

Namen druge delavnice je bilo pokazati nevarnosti, ki izhajajo ob delovanju motornega agregata v zaprtem oz. omejenem prostoru. Delavnica je bila simulacija primera intervencije v Ljubljanskih Črnučah, kjer je nastajanje CO botrovalo eni smrtni žrtvi. Ob hitrem ter strokovnem posredovanju so gasilci GZ Ljubljana drugo osebo še uspeli rešiti. Ob izvedbi delavnice je bil v prostoru nameščen delujoči motorni agregat z motorjem z notranjim zgorevanjem. Gasilec opremljen z izolirnim dihalnim aparatom je izvedel meritve koncentracij ogljikovega monoksida in kisika. Koncentracije so po nekaj minutah presegle smrtno nevarno raven. 

 

Tretja delovna točka je zajemala delovanje elektro agregata na prostem, monitoring CO pa se je izvajal v prostoru. Demonstratorji GBL so agregat postavili na prosto, nekaj metrov od objekta. V objektu je bil pri priprtem oknu nameščen sobni ventilator, ki je ponazarjal vlek dimnika. Ta je v prostoru vzpostavil rahel podtlak, ki je v prostor vlekel tudi izpušne pline agregata, ki je stal pred objektom. Vrednosti CO so po 15 minutah presegle 50 ppm in so zvezno naraščale. Ta vaja je bila posnetek intervencije v Trbovljah, kjer sta zaradi zastrupitve s CO umrli dve osebi. 

 

Posveta so se udeležili gasilci Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana večinoma poveljniki oz.  njihovi namestniki in predstavniki GBL.

Udeleženci so pozdravili predlog in vsebine posveta. Komisija za preventivo Gasilske zveze Ljubljana, bo v drugi polovici leta nadgradila omenjeno temo in jo po potrebi tudi ponovila.   Tudi v bodoče si bomo prizadevali organizirati posvete v sodelovanju z GBL.

 

Matej MOČNIK in dr. Aleš JUG Komisija za preventivo GZL.

Priponke:
Ni priponk.