Oktober: Mesec požarne varnosti posvečen tihemu ubijalcu

Oktober je tradicionalno mesec požarne varnosti.  »DELUJEMO PREVENTIVNO«  je letošnja osrednja tema. Problematika nevarnega plina ogljikovega monoksida, namenjen pa je tudi razpravi o splošni požarni varnosti v gospodinjstvih.

Ogljikov monoksid se lahko v stanovanju pojavi tam, kjer se uporablja peči na trdno gorivo, peči na naftne derivate in peči oziroma bojlerje na zemeljski plin. Tvori se pri nepopolnem izgorevanju. Je plin brez barve, vonja in okusa, zato ga s človeškimi čutili ne moremo zaznati.

»Ne pravimo mu zastonj tihi ubijalec«. Je izredno nevaren, strupen in zelo eksploziven”  O nevarnostih ogljikovega monoksida je bilo veliko povedanega tudi na posvetu v Izobraževalnem centru na Igu konec prejšnjega meseca

Kot del osveščanja o nevarnostih ogljikovega monoksida je komisija za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije  pripravila tri tematske filme, ki  bodo  služili kot dodatna pomoč tako občanom kot gasilcem pri osveščanju o splošni požarni problematiki v gospodinjstvih, čim večji varnosti in preventivnem ravnanju.

Pripravljen je tudi vprašalnik kot pomoč gasilcem pri oceni požarne varnosti v domačem okolju. z namenom, da bi gasilci do vseh gospodinjstev prišli ne kot inšpektorji ampak  kot prijatelj in svetovalci ter pregledali stanje in z nasveti opozorili na pomanjkljivosti in težave,” 

“Gasilci preventivno delujemo skozi celo leto, mesec oktober pa je namenjen promociji našega dela,” je na novinarski konferenci Gasilske zveze Slovenije, uprave za zaščito in reševanje, inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Slovenskega združenja za požarno varstvo pred mesecem požarne varnosti poudaril poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek.

Društva bodo v oktobru izvedla dneve odprtih vrat, predstavile opremo, vozila in tehniko. Z številnimi prikaznimi vajami preizkusili odzivnost, sposobnost , obnovili znanje in taktiko gasilskih postopkov. Obiskali bodo številne javne ustanove , šole, vrtce in s tem preventivno osveščali prebivalce o morebitnih nevarnostih .

Že tradicionalno bomo pregledovali hidrantna omrežja. Šolam, vrtcem in drugim organizacijam bomo pomagali pri izvedbi evakuacij, ki so v domeni organizacij samih, gasilci pa jim pri tem lahko pomagamo s strokovnimi nasveti .

Komisija za preventivo – Matej MOČNIK

http://www.gasilec.net/meseca-pozarne-varnosti-oktober-2016

 

Priponke: