Nova oprema GZL 2016

V soboto, 17. septembra 2016 je župan Mestne občine Ljubljana, g. Zoran Janković operativnim gasilskim enotam predal kar 10 gasilskih vozil ter veliko zaščitne in reševalne opreme. Predaja je potekala v logističnem centru sil zaščite, reševanja in pomoči MOL v Rojah. Poleg gasilskih vozil je župan enotam predal tudi opremo in plovila za posredovanje na in iz vode.

V uporabo je bilo torej predanih kar 10 vozil, od teh je bilo 5 vozil sofinanciranih iz sredstev požarnega sklada v letih 2015 in 2016, 5 vozil pa je bilo prenovljenih in opremljenih ter predanih prostovoljnim operativnim gasilskim enotam iz Gasilske brigade Ljubljana. Skupaj so tako v operativnem delovanju na novo 2 vozili za gašenje, 2 vozili za tehnično reševanje, 3 vozila za prevoz vode, 1 vozilo za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter 2 vozili za prevoz moštva.

Posebej pa je potrebno omeniti opremo iz naslova projekta VODA. Projekt opremljanja je bil začet v letu 2015. Oprema je bila financirana iz proračunskih sredstev v skupni višini 170.000,00 EUR. Odločitev o opremljanju je bila sprejeta na podlagi analize stanja in izkušenj tako ob poplavah, kot tudi ob primerih reševanj na in iz vode na območju Mestne občine Ljubljana in tudi širše, kjer so v preteklosti operativne enote posredovale. Nabor opreme zajema osebno zaščitno opremo za posredovanje ob poplavah, reševalno opremo za reševanje iz vode, 5 večnamenskih čolnov s kolesi za narasle vode, izvenkrmni motor za čoln, vodno črpalko, 2 reševalna čolna z motorjem in priklopnikom, 6 mini raftov in 2 večnamenska priklopnika za prevoz čolna.

Oprema je bila predana 23-im prostovoljnim operativnim gasilskim enotam in Gasilski brigadi Ljubljana.

Župan g. Zoran Janković je najprej pregledal nove pridobitve v spremstvu podžupana MOL Dejana Crneka, poveljnika Javne gasilske službe MOL ter Gasilske brigade Ljubljana Tomaža Kučiča, predstavnika Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo pri MOL Matjaža Šušteršiča, predsednika Gasilske zveze Ljubljana Maksa Zupančiča ter poveljnika Gasilske zveze Ljubljana Cveta Šumca.

Poveljnik Javne gasilske službe MOL Tomaž Kučič je v pozdravnem nagovoru poudaril, da je ta dogodek dokaz uresničevanja ključnega cilja, to je načrtno opremljanje operativnih enot JGS. Poleg izmenjave izkušenj in znanj, je pomemben tudi prenos opreme iz Gasilske brigade v ustroj prostovoljnih operativnih gasilskih enot. Prepričan je, da bo sedaj interveniranje v primeru poplav in tudi drugod, kjer se gasilci srečujejo z vodo še boljše in predvsem tudi bolj varno. Ocenjuje, da je skupna vrednost predane opreme celo blizu 4 milijone evrov. Na koncu je izpostavil, da se v zadnjem obdobju vedno bolj izkazuje enotnost gasilske službe v Ljubljani, kar je bilo zaznati v primerih požarov Mercatorjevega skladišča v Zalogu, logističnega centra Pošte Slovenije ter pri gašenju objekta bivše tovarne Tiki v Šiški. Uresničuje se torej načelo evropskih gasilcev, ki pravi: »Skupaj smo močnejši!«

Župan Zoran Janković je nagovoru prisotnim predstavnikom gasilskih enot najprej poudaril, da je Ljubljana ponosna na svoje gasilce. Sedaj je na voljo odlična oprema, ljudje, ki z njo upravljajo so še boljši. Omenil je vsaj še tri pomembnejše investicije, ki jih v prihodnje na področju gasilstva načrtuje Mestne občina Ljubljana. To so investicije v dva gasilska domova (Gameljne in Spodnja Šiška) ter izgradnja dodatne izpostave Gasilske brigade Ljubljana na južnem delu Ljubljane. Ljubljana bo vložila vse napore, da se kar se da najhitreje realizirajo načrtovani protipoplavni ukrepi. Škode je bilo v preteklosti enostavno preveč, na srečo brez človeških žrtev! Kot primer odličnega sodelovanja je omenil zahvalo župana Bijeline iz Bosne in Hercegovine, kjer so enote JGS pomagale pri odpravljanju posledic katastrofalnih poplav. Na koncu nagovora je pozval, da naj ljubljanski gasilci še naprej delujejo skladno z vrednotami, kot so tovarištvo, nesebičnost in pomoč drugim. Vsem gasilcem se je zahvalil za njihov doprinos in zaključil s pravim gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«.

Vse omenjene pridobitve in gospodarne razporeditve vozil bodo bistveno pripomogle k še boljšim pogojem za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana, v vseh njenih razsežnostih!

Robert Okorn, GBL
Foto: Robert Okorn in Luka Kotnik

Priponke:
Ni priponk.