Pomoč Mozirju pri odpravi posledic poplav

Vremenske ujme očitno postajajo stalnica tudi v našem okolju. Začetek meseca novembra so zaznamovala opozorila o povečani možnosti vremenskih ujm. Tako smo na področju MOL pričeli podrobneje spremljati vremenske razmere in njihove posledice v soboto, 3. novembra, popoldne in s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali vse do torka, 6. novembra, zjutraj.

Lahko rečemo, da je področje MOL dobro prestalo močne nalive, hujših posledic ne beležimo, posredovanje gasilcev je bilo potrebno v nekaj primerih, še vedno lahko rečemo, da se ni dogajalo nič posebnega.

V nasprotju s posledicami v našem okolju pa smo lahko spremljali poročila iz drugih predelov Slovenije, ki so bili bolj izpostavljeni uničujoči sili vode in blata.

Tako je v torek, 6. novembra, zjutraj iz OZRCO MOL prišla pobuda, da ponudimo pomoč drugim predelom Slovenije, kjer so poplave pustile za seboj razdejanje. S poveljnikom JGS sva na hitro uskladila in potrdila sicer že znano »merilo«, da lahko iz MOL pošljemo 1/3 gasilskih sil prostovoljne strukture JGS.

Na OZRCO smo se tako dogovorili, da najprej ponudimo pomoč Gorenjski. Nismo namreč pozabili septembra 2010, ko so gasilci z Gorenjske nudili odlično pomoč Ljubljani. Izvedeli smo, da so razmere na Gorenjskem obvladljive in da naša pomoč ni potrebna. Nadaljevali smo s kontaktiranjem odgovornih oseb v občinah Zgornje Savinjske doline. Tu smo samo v občini Mozirje naleteli na jasno izražene potrebe.

Tako smo v Mozirje istega dne popoldne poslali pomoč 31 gasilcev iz 5 PGD skupaj z enoto za podporo vodenju z 8 vozili in 2 priklopnikoma. Tam smo v sodelovanju s PGD Mozirje izvajali črpanja iz objektov in sodelovali pri vzpostavitvi najnujnejših delov infrastrukture. Evidentiranih je bilo okoli 70 prijav občanov, bili smo na vseh lokacijah, za vsaj 2/3 je padla odločitev o izvajanju aktivnosti v naslednjem dnevu zaradi nočnega časa.

Vzporedno so ves čas do večera tekle aktivnosti za pripravo pošiljanja pomoči za naslednji dan. Lahko rečem, da so bile aktivnosti pestre, niso pa prinesle uporabnih rezultatov. Deležni smo bili informacij, da odgovorni na URSZR ugotavljajo, da ljudje na terenu ne znajo ocenjevati potreb, izraženo je bilo zaprosilo po pomoči iz izpostave MB, stekle so aktivnosti za pripravo sil za naslednji dan. Tu lahko izpostavim usklajeno in korektno dogovarjanje in pripravo med OZRCO, GBL in GZL. V nadaljevanju je bilo zaprosilo po pomoči iz izpostave MB preklicano, kar je takoj pomenilo spremembo v načrtovanju. Tako smo se dogovorili, da doma ostanejo pripadniki GBL in enega PGD, pomoč pa bo tudi naslednji dan odšla v Mozirje.

Moram poudariti, da tovrstne spremembe niso ravno blagodejne pri organiziranju prostovoljnega sestava gasilskih sil. Ljudje si namreč v želji po pomoči dogovorijo prost dan v službi, vzamejo dopust ali kakorkoli drugače organizirajo obveznosti. Osebno sem ponosen, da je med nami še toliko motiviranosti pomagati ljudem v stiski. Nisem pa prepričan, če je to razumljivo vsem okoli nas. Kar nekajkrat letos sem namreč imel priložnost poslušati »generale po bitki«. Za povrhu so vsi komentarji prihajali iz ust ljudi, ki v neki situaciji ob izrednem dogodku niso bili neposredno aktivni. Verjetno bo tole marsikdo komentiral v stilu: »To je itak tipično slovensko, itd…« Sporočam, da me tovrstna dejanja žalostijo in iskreno navdajajo s skrbjo, kako naprej? Kakšni časi in predvsem kakšni odnosi so nam še usojeni? Če uporabim izraz, ki ga je rad uporabil nekdanji podpoveljnik GZL, Peter Roš: »Tovarišija«, dodam še tole: »Inteligenca na papirju v prostovoljnem delu ni vse, opažam veliko pomanjkanje čustvene inteligence

Tako se je v sredo, 7. novembra, v Mozirje odpravil konvoj 121 gasilcev s 30 vozili in 5 priklopniki. Ta dan smo evidentirali potrebe za posredovanje na 115 lokacijah. Vseh 115 lokacij smo »obdelali«, od tega gasilci iz MOL 94. Za oskrbo s hrano in pijačo je poskrbel OZRCO MOL. Po vztrajanju domačinov, da bodo pripravili topli obrok, za kar smo iskreno hvaležni, so člani »logistike« sodelovali pri pripravi in delitvi obrokov. V zahvalo za uspešno delo pa je župan MOL ob povratku pripravil sprejem v prostorih GBL in se zahvalil za uspešno nudeno pomoč prebivalcem Mozirja.

Da so prebivalci in tudi domači gasilci z našo pomočjo zadovoljni,  priča kar nekaj sporočil v različnih medijih. Poveljnik mozirskih gasilcev mi je rekel: »Mi bi tole delali še mesec dni!«.

Spoštovani stanovski kolegi!

Še enkrat smo lahko ponosni na tisto kar skupaj znamo, zmoremo in nudimo. Zahvaljujem se vsem, ki ste kakorkoli doprinesli k dogajanju, ki je opisano. Zahvaljujem se vsem, ki vstavljate kamenčke v mozaik, ki mu rečemo JGS MOL, sile ZiR MOL ali kakorkoli že. Zavedam se, da nazivi niso najpomembnejša zgodba. Pomemben je namen in učinek. Vse ostalo je balast, s katerim se vse preveč obremenjujemo. Srčno bi si želel, da bi se tega zavedal vsak med nami, pa tudi tisti, ki niso neposredno iz naših vrst.

V prihajajočem letu vam privoščim obilo uspehov in zadovoljstva ob opravljanju humanitarnega poslanstva. Vam in vašim najdražjim pa želim veliko zdravja, razumevanja in podpore, da bo ljubljanska gasilska služba uspešna še v bodoče!

 

Poveljnik GZ Ljubljana:

Cveto Šumec

Priponke:
Ni priponk.