PGD TOMAČEVO - JARŠE
Naslov: Tomačevo 16, 1000 Ljubljana
Telefon:
Spletna stran: www.tomacevo-jarse.si
Elektronska pošta: /
Predsednik: Hari Stanič 031 717 121 predsednik.tomacevo@gzl.si
Poveljnik: Miran Skerlep 031 402 555 poveljnik.tomacevo@gzl.si
Tajnik: Jože Benedičič 031 674 729 info.tomacevo@gzl.si
Nazaj na seznam društev.