PGD ŠTEPANJSKO NASELJE
Naslov: Pesarska 31, 1000 Ljubljana
Telefon:
Spletna stran: /
Elektronska pošta: pgd.stepanjskonaselje@siol.net
Predsednik: Štefan Škafar 031 638 828 /
Poveljnik: Marjan Pinoza 051 383 508 /
Tajnik: / /
Nazaj na seznam društev.