PGD PODGORICA - ŠENTJAKOB
Naslov: Podgorica 90, 1231 Ljubljana - Črnuče
Telefon:
Spletna stran: /
Elektronska pošta: /
Predsednik: / /
Poveljnik: / /
Tajnik: / /
Nazaj na seznam društev.