PGD PODGORICA - ŠENTJAKOB
Naslov: Podgorica 90, 1231 Ljubljana - Črnuče
Telefon:
Spletna stran: /
Elektronska pošta: /
Predsednik: / predsednik.podgorica@gzl.si
Poveljnik: / poveljnik.podgorica@gzl.si
Tajnik: / info.podgorica@gzl.si
Nazaj na seznam društev.